ساختار مجتمع


رئیس مجتمع


نام علی همت
نام خانوادگی بناری
تحصیلات دکترای علوم تربیتی


دفتر ریاست


نام علی اصغر
نام خانوادگی ایرانمنش
تحصیلات کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق

شرح وظایف دفتر ریاست

  • پاسخگویی به طلاب و مراجعه کنندگان محترم
  • برگزاری جلسات ریاست و شوراهای مجتمع
  • پیگیری امور مجتمع و ارائه گزارش به رئیس
  • پیگیری امور و درخواست های طلاب
  • هماهنگی ، تعامل و پاسخگویی مطلوب به مدیران ارشد و نمایندگان المصطفی و دفاتر آنها
  • پیگیری امور محوله ریاست مجتمع تا حصول نتیجه و ارائه گزارش آن

شورای مجتمع


  • شورای عالی: متشکل از مدیران گروه های علمی و مدیران ارشد مجتمع می باشد که در این شورا موضوعات علمی و کلی مجتمع مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.
  • شورای معاونین: متشکل از معاونین و دفتر ریاست و روسای ادارت می باشد که موضوعات آموزشی، فرهنگی تربیتی، پژوهشی و خدمات اداری ورفاهی و دیگر مسائل مربوط به طلاب و مجتمع در آن بررسی و مورد تصویب قرار می گیرد.
  • شورای کارکنان: متشکل از تمامی پرسنل مجتمع می باشد که در آن مسائل و مشکلات اداری و نظرات کارکنان مطرح و نسبت به حل و فصل آن به دستور ریاست در حوزه تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد.

اخبار حوزه ریاستآرشیو اخبار حوزه ریاست

ارتباط با ریاست محترم*