دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧


درس اخلاق این هفته نوزدهم اسفند 95
 ١٢:١٤ - سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
درس اخلاق این هفته 1 دی ماه 1395
درس اخلاق این هفته 1 دی ماه 1395
استاد توکل (دام ظله)
 ١٥:٠٠ - سه شنبه ٣٠ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ١متن کامل >>
 ١٢:٣٤ - سه شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
در محضر آیت الله صفایی بوشهری (دام ظله)
درس اخلاق این هفته 1395/9/24
در محضر آیت الله صفایی بوشهری (دام ظله)
 ١١:٥٥ - يکشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
درس اخلاق استاد نیازی (دام ظله)
در محضر استاد - 9
درس اخلاق استاد نیازی (دام ظله)
 ٠٩:٥٢ - پنج شنبه ١٨ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
درس اخلاق این هفته - 1395/9/17
درس اخلاق این هفته - 1395/9/17
استاد مؤیدی (دام افاضاته)
 ١٤:٢٥ - سه شنبه ١٦ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ١متن کامل >>
 درس اخلاق استاد عرفان - 26 آبان 1395
در محضر استاد - 8
درس اخلاق استاد عرفان - 26 آبان 1395
 ٠٩:٤٦ - سه شنبه ٢ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>