دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧

محمد سعید پناهی بروجردی
متولد : 1361
محل تولد: اهوازمحمد سعید پناهی بروجردی
نام پدر: نعمت اله
ساکن : قم
______________________________________


سوابق تحصیلی

تحصیلات حوزوی:
•    مقدمات1376 الی 1382
•    اتمام پایه دهم 1387
•    درس خارج فقه و اصول  1387 تا کنون

تحصیلات کلاسیک:
•    کارشناسی اقتصاد و معارف اسلامی- مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)1382 الی 1387   
•    کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی- مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)1387 تا 1391
•    عنوان پایان نامه: اشتغال زنان در نظام اقتصادی اسلام با ارایه سیاست‌های جمهوری اسلامی
دانشجوی دکترا رشته فلسفه اقتصاد اسلامی – مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) از 1391 تا کنون(اتمام امتحان جامع- مشغول رساله دکتری)   

سوابق حرفه ای

•    معاون آموزش و فرهنگی دانشستان امام خمینی(ره) وابسته به جامعه المصطفی (ص) 1383الی 1385
•    فعالیت در انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم  1385 الی 1387
•    ریاست دانشگاه مجازی علامه طباطبایی وابسته به نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها 1386 الی 1388
•    عضویت در کارگروه های تخصصی برنامه پنجم توسعه کشور  1387 الی 1388
•    دبیر گروه مطالعات منطقه ای اروپا و آمریکا پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص) 1388 الی 1389
•    ریاست پژوهشگاه مجازی المصطفی(ص) 1388  الی 1390
•    مسؤول روابط عمومی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 1389 تا 1392
•    جانشین مشاور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 1390 الی 1391
•    فعالیت در کارگروه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 1390 تا 1392
•    مدیر مسؤول انتشارات بین المللی المصطفی(ص) از 1392 تا 1393
•    معاون دبیرخانه حوزوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سال1394
•    معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی سال 1394 تا کنون


سوابق مطالعاتی و پژوهشی

•    تدوین بسته وقف مرتبط با برنامه پنجم توسعه1387
•    تدوین بسته مسجد مرتبط با برنامه پنجم توسعه1387
•    تدوین بسته زنان مرتبط با برنامه پنجم توسعه1387
•    تدوین بسته ورزش مرتبط با برنامه پنجم توسعه1387
•    تدوین شاخص های کلان نظارت و بررسی مراکز فرهنگی کشور 1389(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
•    تدوین طرح پژوهشی شاخص غش(مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری)1389
•    تدوین طرح پژوهشی بررسی فقهی قرارداد مضاربه بانک ها(مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری)1389 و 1390
•    تدوین طرح پژوهشی بررسی فقهی قرارداد جعاله بانک ها(مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری)1389 و 1390
•    تدوین طرح پژوهشی فقه الشروط1389(مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری) و 1390
•    تدوین طرح پژوهشی بررسی فقهی قرارداد قرض الحسنه بانک ها1389(مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری) و 1390
•    تدوین برنامه ریزی اسلامی ایرانی استراتژیک در سطح کلان و خرد1390(الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ره))
•    مسؤول تهیه محتوای علمی در حوزه های: کلام،‌ تاریخ، مهدویت،‌ علوم سیاسی،‌ هنر، اقتصاد در دانشگاه مجازی امام خمینی(ره) وابسته به جامعه المصطفی (ص) 1383الی 1385
•    تدوین طرح کلان دانشگاه مجازی و جایگاه آن در آموزش های دینی 1387(نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها)
•    تدوین طرح  منشور اخلاقی مدیریت 1387 (نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها)
•    تدوین طرح جهاد مجازی(مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره))1388
•    تدوین طرح مطالعاتی تحقیقاتی پیرامون مناطق اروپا و آمریکا1388(پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ره))
•    تدوین طرح جایگاه پژوهشگاه مجازی در عرصه دینی و نحوه پیاده سازی آن 1388(پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ره))

کتب و مقالات

•    مبانی قرآنی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (در مرحله تدوین کتاب)1390
•    الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در صنعت خودرو(در مرحله تدوین کتاب)1390
•    الگوی اسلامی ایرانی اشتغال بانوان(در مرحله تدوین کتاب)1391
•    الگوی اسلامی پیشرفت در صنعت پوشاک(در مرحله تدوین کتاب)1391
•    تجارت و کسب و کار از دیدگاه روایات(در مرحله تدوین کتاب)1391
•    شاخص های تربیت معنوی(در مرحله تدوین کتاب)1391

سوابق تدریس

•    تدریس آمار (مرکز تخصصی حقوق و قضاء وابسته به حوزه علمیه قم)مقطع کارشناسی ارشد، 1389 تا 1392
•    تدریس اقتصاد اسلامی(دانشگاه مجازی امام خمینی(ره) وابسته به موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)) مقطع کارشناسی،  1391
•    تدریس کلیات اقتصاد(مرکز تخصصی حقوق و قضاء وابسته به حوزه علمیه قم)مقطع کارشناسی ارشد، 1389 تا 1392
•    تدریس کلیات اقتصاد(مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) ) مقطع کارشناسی ،از سال 1392 تا کنون
•    تدریس معارف اقتصادی در قرآن(مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) ) مقطع کارشناسی، سال 1394
•    تدریس اقتصاد بخش عمومی1،(مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) ) ، مقطع کارشناسی ارشد، سال1394
•    خدمات بانکی در بانکداری اسلامی،(مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی)  مقطع کارشناسی ارشد،سال1394
•    تدریس اقتصاد بخش عمومی2،(مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) ) ، مقطع کارشناسی ارشد، سال1394

مهارت ها
مهارت های نرم افزاری:
•    مدیریت IT
•    مدیریت طراحی پورتال های آموزشی و پژوهشی
•    مدیریت طراحی سایت
•    تسلط بر ICDL(ویندوز،‌ اینترنت، word و ...)
•    تسلط بر Photoshop و طراحی Flash
آشنایی به زبان ها خارجی
•    ترجمه متون تخصصی انگلیسی (عالی)
•    ترجمه متون عربی(خوب)
•    مکالمه عربی (متوسط)
•    مکالمه انگلیسی ( متوسط)
سایر مهارت ها
•    تبلیغ مسائل دینی در بین دانشجویان و دانش آموزان1380 تا کنون
•    فعالیت در اردوها و برنامه های راهیان نور 1380 تا کنون
•    برگزاری نمایشگاه ها و برنامه های فرهنگی در سراسر کشور1380 تا 1386
•    شرکت در دوره های ذیل :
-    مبانی هنرهای تجمسی1379
-    تاریخ هنر1379
-    شعر و داستان نویسی1379
-    فیلم نامه نویسی 1379تا 1380
-    نقد فیلم1379تا 1380
-    خطاطی1379تا 1380


اطلاعات تماس:

تلفن:  32133212- 25- 98+
ایمیل : sd_panahi@yahoo.com