سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧

باسمه‌تعالي


زندگي‌نامه علمي (cv) حسين کارآمد

حسين کارآمدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الف) سوابق تحصيلي
تحصيلات دانشگاهي: دکتراي علوم تربيتي (Ph.D) از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول
ب) تدريس (يک دهه و به تعداد صد بار در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد) در دروس زير:
1. برنامه‌ريزي آموزشي و درسی
2. مکاتب فلسفي و آراي تربيتي
3. آشنايي با تربيت اسلامي
4. روش‌ها و فنون تدريس
5. اصول مديريت آموزشي
6. آموزش و پرورش تطبيقي
7. مديريت و برنامه‌ريزي
8. آموزش و پرورش ابتدايي
9. زبان تخصصي انگليسي
10. فلسفه تعليم و تربيت اسلامي
11. نظارت و راهنمايي آموزشي
12. مسايل آموزش و پرورش ايران
13. سمينار در تعليم و تربيت
14. کارگاه پايان‌نامه‌نويسي
ج) فعاليت‌هاي پژوهشي
1. مقاله علمي ـ پژوهشي «رويکرد عقل‌گرايي در برنامه‌درسي بر اساس معرفت‌شناسي ابن‌سينا»
2. مقاله علمي ـ پژوهشي «ارتباط عقل و حس در انديشه معرفت‌شناختي ابن‌سينا و نقش آن در برنامه‌درسي»
3. مقاله علمي ـ ترويجي «فلسفه‌هاي معاصر تربيت اخلاقي»
4. مقاله علمي ـ ترويجي «راه‌کارها و شيوه‌هاي آموزش فراگيران نخبه»
5. کتاب «در جستجوي راه‌کارهاي تدوين متون درسي»
6. کتاب درسي «آشنايي با تربيت اسلامي» (آماده چاپ)
7. کتاب درسي «درآمدي بر روش‌ها و فنون تدريس» (در مرحله ارزيابي)
8. مقاله علمي تخصصي «بررسي عوامل و انگيزه‌هاي گرايش طلاب به تحصيلات دانشگاهي»
9. مقاله علمي تخصصي «سازماندهي برنامه آموزشي نخبگان»
10. ساير موارد: همکاري در تدوين کتاب «مأخذشناسي تربيت اخلاقي»؛ تهيه و تدوين آيين‌نامه «اصول و روش‌هاي تدوين کتاب‌هاي درسي»؛ تهيه و تدوين جزوه‌هاي درسي «مديريت آموزشي»، «برنامه‌ريزي آموشي و درسي»، «روش‌ها و فننون تدريس» و «مکاتب فلسفي و آراي تربيتي»؛ تدوين مقالات و تحقيقات کلاسي؛ تهيه و تدوين سرفصل دروس تخصصی؛ ارزيابي مقاله‌هاي فراوان و متعدد (بيش از صد مقاله) در زمينه‌هاي تربيتي و اخلاقي به ويژه مقاله‌هاي  مربوط به مجلات تخصصي مانند کوثر معارف، طهورا و مقاله‌هاي همايش‌هاي گوناگون مانند «پيامبر اعظم»، «بررسی انديشه‌هاي اخلاقي و عرفاني امام خميني (ره)»، «نقش دين در دوران معاصر»، «تربيت ديني در دوران معاصر», «جشنواره شيخ طوسی»، «زن مسلمان در دنياي معاصر»؛ ارزيابي کتاب‌هاي مربوط به کتاب سال حوزه؛ مشاوره به پژوهشگران براي انتخاب موضوع پايان‌نامه، تحقيقات پاياني و مقالات؛ تهيه محورها و موضوعات مختلف براي تدوين پايان‌نامه‌ها درحوزه تربيت اسلامي.
د) راهنمايي، مشاوره وداوري پايان‌نامه‌ها
1. رابطه علم و عمل در تربيت اسلامي (کارشناسي ارشد)
2. بررسي رابطه معلم و شاگرد با تأکيد بر ديدگاه اسلام (کارشناسي ارشد)
3.  عالمان ديني، آسيب‌ها و راه‌کارها از ديدگاه امام خميني (ره) (کارشناسي ارشد)
4. روش تبليغ انبياء در قرآن (کارشناسي ارشد)
5. موقعيه¬التفکر في النظام الاخلاقي و التربوي الاسلامي (کارشناسي ارشد)
6.  نقش تبليغ در تربيت ديني (کارشناسي ارشد)
7. احترام به آراء و افکار ديگران از ديدگاه قرآن و روايات(کارشناسي ارشد)
8. روش‌هاي تربيتي امام صادق (کارشناسي ارشد)
9. نقش تربيتي قصه‌هاي قرآن (کارشناسي ارشد)
10. خوف و رجاء و پيامدهاي تربيتي آن در متون ديني (کارشناسي ارشد)
11. قساوت قلب و آثار تربيتي آن از ديدگاه قرآن و حديث (کارشناسي ارشد)
12. سيره عملي اهل بيت (ع) در رفتار با خانواده (کارشناسي ارشد)
13. روش‌هاي تربيتي انبياء در قرآن کريم (کارشناسي ارشد)
14. بررسي وضعيت تربيت معلم در نظام آموزشي افغانستان (کارشناسي ارشد)
15. نقش خانواده در تربيت اخلاقي فرزندان با تکيه بر ديدگاه اسلام (کارشناسي ارشد)
16. احسان به والدين در آيات و روايات (کارشناسي ارشد)
17. اصول و روش هاي تربيت اجتماعي از نظر اسلام (كارشناسي ارشد)
18. عوامل مؤثر بر شکل¬گيري و تقويت عزت نفس از ديدگاه اسلام (کارشناسي ارشد)
19. اصول و و روش هاي آموزش مفاهيم ديني به نوجوان(كارشناسي ارشد)
20. هويت يابی در نوجوان و نقش تربيت در آن با تأکيد بر ديدگاه اسلام(كارشناسي ارشد)
21. انتخاب و سازمان‌دهي محتواي برنامه‌درسي کتب ديني ابتدايي افغانستان بر اساس تعيين هدف‌هاي آموزشي (کارشناسي ارشد)
22. مباني انسان‌شناسي اسلامي و دلالت‌هاي آن در برنامه‌درسي با تأکيد بر آموزش متوسطه (کارشناسي ارشد)
23. نقد و ارزيابي جهت‌گيري برنامه‌درسي آموزش متوسطه در شکل‌گيري هويت ملي در افغانستان (کارشناسي‌ ارشد)
24. بررسي روابط انساني در سازمان‌هاي آموزشي با رويکرد اسلامي (کارشناسي ارشد)
25. نقش محتواي فعاليت‌هاي فوق برنامه‌ مکاتب کابل در اتحاد جامعه چند فرهنگي افغانستان (کارشناسي ارشد)
26. ساير موارد: روش‌هاي تبليغ از ديدگاه اسلام (کارشناسي)؛ شکر در آيات و روايات (کارشناسي)؛ نقش تشويق و تنبيه در تربيت ديني از ديدگاه اسلام (کارشناسي)؛ بررسی تطبيقي روش‌هاي تربيتي پيامبر اکرم و حضرت عيسي (کارشناسي)؛ سيره تربيتي حضرت زهرا (س) نسبت به فرزندان (كارشناسي)؛ عوامل مؤثر بر تربيت ديني(كارشناسي)؛ کارکردهاي ديني آموزش و پرور ش(كارشناسي)؛ بررسي تحولات آموزش و پرورش افغانستان(كارشناسي)؛ پيامدهاي تربيتي طلاق (کارشناسي)؛ پيامبر به‌عنوان مربي نمونه (کارشناسي)؛ سيره عملي حضرت زهرا  (س) نسبت به پدر و همسر (کارشناسي)؛ روش‌هاي فعال تدريس در آموزش مفاهيم علوم اجتماعي در دوره ابتدايي (کارشناسي)؛ بررسي جلوه‌هاي پرخاشگري در رفتار فرعون از ديدگاه قرآن (کارشناسي)؛ بررسي آسيب‌هاي اخلاقي فرزندان طلاب جامعه‌المصطفي (کارشناسي)؛ قلمرو ايجاد محدوديت در تربيت از ديدگاه اسلام (کارشناسي)؛ تأثير تغذيه در تربيت اخلاقي و معنوي انسان از ديدگاه اسلام (کارشناسي)؛ نقش صبر در روابط اجتماعي از ديدگاه اسلام (کارشناسي)؛ نقش و تأثير اشتغال زنان بر تربيت فرزندان (کارشناسي)؛ نقش ارتباطات غيرکلامي در تربيت از ديدگاه اسلام (کارشناسي)؛ آسيب‌شناسي روش تشويق و تنبيه کودک (کارشناسي)؛ شيوه‌هاي رفتار با گناه‌کاران از نظر اسلام (کارشناسي)؛ ...

   دانلود : karamad.pdf           حجم فایل 243 KB