دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧


کارگاه مهارت های زندگی (مدیریت تحصیلی)
کارگاه مهارت های زندگی (مدیریت تحصیلی)
کارگاه مهارت های زندگی (مدیریت تحصیلی) به همت معاونت فرهنگی تربیتی برگزار شد
 ١٤:٢٣ - دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاعیه پایان‌نامه دانش پژوه آقای جواد رجبی
 ١١:٤٢ - دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاعیه پایان‌نامه دانش پژوه آقای غلام عباس محمدی
 ١١:٢٤ - دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاعیه پایان‌نامه دانش پژوه آقای محمد الحمیداوی
 ١٠:٣٧ - دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاعیه پایان‌نامه دانش پژوه آقای علاوی هکیش
 ١٠:١٨ - دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاعیه پایان‌نامه دانش پژوه علی البیاتی
 ٠٩:٢٤ - دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاعیه پایان‌نامه دانش پژوه عبدالرئوف یوسفی نژاد
 ٠٩:٠٢ - دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>