دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧
مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی معطوف به نیازهای روز جهان اسلام در زمینه مدیریت جوامع و به منظور تربیت عالمان اسلامی در این عرصه، تأسیس گردیده و در سال های اخیر و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری(دام ظله) ، در مسیر تعالی خویش، برنامه ریزی های جدیدی را نیز جهت ایفای نقش مؤثر در اسلامی‏سازی علوم انسانی به انجام رسانیده است. بدیهی است تنوع ملیتی طلاب المصطفی(صلی الله علیه وآله) و حضور آنان در لایه های مختلف اجتماعی،‌ ظرفیت های عظیمی را ایجاد می نماید که می توان با کمک رشته های علوم انسانی اسلامی،‌ پیشرفت جوامع را مبتنی بر عقلانیت اسلامی، رقم زد. هم اکنون نیز برخی از فارغ التحصیلان مؤسسه، توانسته اند در سطح دولتمردان، مدیران و کارشناسان تأثیر گذار کشورهای مختلف مشغول به فعالیت شده و خدمات گران قدری را در زمینه های مختلف ارایه نمایند. بر اساس تجربیات به دست آمده از فارغ التحصیلان و فضای فرهنگی و اجتماعی جوامع متختلف ، این امر تا کنون واضح گردیده است که توانایی پژوهشی طلاب، به عنوان یکی از شاخص های مهم در تاثیرگذاری و عمق بخشی به فعالیت های مختلف مطرح بوده و تلاش در جهت تقویت این ابعاد، به منزله یکی از مهم ترین خدمات واحدهای آموزشی المصطفی(صلی الله علیه وآله)، محسوب می گردد.
به همین منظور، معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی، با بهره‌مندی از اداره های « امور پژوهشی»، «خدمات پژوهشی» و «کتابخانه‏ و بانک‌های اطلاعاتی» و همچنین «واحد برنامه‏ریزی و ارزشیابی» و با هدف کمک به بهبود و ارتقاء سطح پژوهشی دانش‏پژوهان به شیوه علمی، مجموعه‏ای از فعالیت‏ها و خدمات مورد نیاز را به اقتضای شرایط و نیازها، برای اعضای محترم هیئت علمی، اساتید و به ویژه طلاب دانش‏پژوه برنامه‏ریزی و ارائه می‏نماید.
بدیهی است که یکی از مهم‏ترین وظایف هر مجموعه ای، ارایه گزارش دوره‏ای و مستمر با هدف بازخوردگیری از اقدامات انجام شده و در نتیجه به کارگیری شیوه‏های بهتر عملکردی می‏باشد، بر همین اساس، معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی نیز گزارش فعالیت‏های این معاونت را در دو بخش: گزارش فعالیت های سال 1394 و گزارش فعالیت های معاونت پژوهش از ابتدا تا انتهای سال 94، آماده نموده که در قالب این کتابچه ارایه می گردد.
در جهت تقویت فعالیت های جاری و برنامه ریزی جهت انجام برنامه های مورد نیاز جدید، از همه اندیشمندان گرامی تقاضا می‏شود با ارائه پیشنهادات خویش، ما را در انجام وظایف محوله به نحو احسن یاری نمایند.

معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی علوم انسانی مطابق چارت ابلاغ شده از سوی سازمان مرکزی فعالیت می نماید. در این میان، تغییراتی که از نظر سازمان مرکزی بلا مانع می باشد در تقسیم وظایف میان ادارات معاونت انجام شده است تا فعالیت ها به صورت موثرتری صورت پذیرد. همچنین به جهت اهتمام به امر برنامه ریزی و ارزیابی فعالیت ها، معاونت پژوهش اقدام به ایجاد واحدی به نام «برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی» نموده است. چارت داخلی معاونت به همراه شرح وظایف بخش های مختلف به شرح ذیل می باشد:

دفتر معاونت جایگاهی است که هماهنگ کننده امور اجرایی معاونت بوده و ضمن تسهیل فعالیت های جاری، پیگیری امور محوله را بر عهده می گیرد. بر این اساس مهم ترین وظایف دفتر عبارت است از:
1- انجام امور اختصاصی معاون پژوهشی اعم از مکاتبات، ارجاعات، ملاقات‌ها و ابلاغ دستورات صادره به ادارات و افراد ذیربط و در صورت لزوم پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی
2- رسیدگی به امور مراجعان و ارائه راهنمایی‌های لازم به آنان
3- تهیه و تنظیم برنامه ملاقات های معاون پژوهشی
4- جمع‌آوری و تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز معاون پژوهشی از طریق برقراری ارتباط مستمر با مسئولین واحدهای معاونت و سایر بخش های مربوطه
5- هماهنگی تشریفات و پذیرایی‌های مربوط به معاونت و جلسات برگزار شده
6- تلخیص نامه‌ها و گزارشات رسیده جهت استحضار معاون
7- دریافت و ثبت نامه‌های وارده و صادره معاونت و گزارشات رسیده و نگهداری و بایگانی سوابق آنها
8- ایجاد مکانیزم‌های مناسب جهت پیگیری مکاتبات در واحدهای مختلف
9- انجام کلیه امور مربوط به امحاء اوراق و اسناد باهماهنگی معاون پژوهشی
10- همکاری مستمر با بخش‌های مختلف مؤسسه
11- هماهنگی و دبیری جلسات داخلی معاونت و پیگیری مصوبات آن‌ها
12- ارائه گزارش فعالیت به معاون پژوهشی
13- انجام امور محوله از سوی معاون پژوهشی
ماموریت اصلی دبیرخانه شورای علمی، هماهنگی تشکیل جلسات شورای علمی مؤسسه، تنظیم صورتجلسه و پیگیری مصوبات آن می باشد. در ذیل به اهم وظایف دبیرخانه شورای علمی اشاره می‏شود:
1- تهیه دستور جلسات؛
2- ارسال دعوتنامه شرکت در جلسات برای اعضا و مدعوین؛
3- کمک به ریاست شورا (ریاست محترم مؤسسه) در اداره جلسات؛
4- تنظیم صورتجلسه و ارسال به اعضاء پس از تایید ریاست؛
5- پیگیری مصوبات و گزارش به اعضا.
ماموریت اصلی واحد برنامه‏ریزی و ارزیابی پژوهشی، ارایه برنامه های لازم جهت بهبود کیفیت و کمیت فعالیت‏های پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و آئین‏نامه‏های ابلاغی می‏باشد. در زیر به بخشی از اهم این وظایف اشاره می‏شود:
1- برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت معاونت پژوهش
2- تهیه و نگارش طرح های و برنامه های مورد نیاز معاونت پژوهش
3- ارایه طرح ها و برنامه های لازم جهت تسریع انجام وظایف بخش های مختلف همراه با ارتقاء کارایی
4- دریافت برنامه های پژوهشی گروه ها و انجمن های علمی
5- شناسایی نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف معاونت و ارایه پیشنهادات جهت بهبود عملکرد سازمانی
6- رصد فرصت های برون سازمانی و ارایه راهکار جهت بهره برداری به هنگام از آن ها
7- بررسی، برنامه¬ریزی و زمانبندی اجرایی برنامه های پژوهشی با هماهنگی ادارات مرتبط (ابلاغ به مقام مافوق)
8- كنترل و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ابلاغی
9- برنامه¬ریزی و اجرای نظرسنجی و ارزیابی های ادواری حوزه معاونت پژوهش و ارایه گزارش نتایج به واحد مربوطه
10- نیازسنجی در حوزه معاونت پژوهش
11- تنظیم و عملیاتی سازی آیین نامه های پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آن
12- پیگیری و همکاری در تهيه و تدوين طرح ها و سيستم هاي انگيزش در راستای ارتقای فعالیت های پژوهشی
13- برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی و .... برای کارکنان حوزه معاونت پژوهش
14- نظارت و تایید استعلامات، آمار و گزارشهاي درخواستی از ادارات تابعه
15- طراحی و یکسان سازی فرم های مورد نیاز واحدهای معاونت پژوهش
16- نهایی سازی گزارش فعالیت های معاونت پژوهش
17- ارزیابی میزان همکاری گروه های علمی و سایر بخش ها با معاونت پژوهش
18- ارتباط با گروه های علمی،‌ معاونت ها و سایر بخش های مربوطه جهت بهینه سازی تعاملات
19- انجام امور محوله از سوی معاون پژوهشی
20- برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت معاونت پژوهش
21- تهیه و نگارش طرح های و برنامه های مورد نیاز معاونت پژوهش
22- ارایه طرح ها و برنامه های لازم جهت تسریع انجام وظایف بخش های مختلف همراه با ارتقاء کارایی
23- دریافت برنامه های پژوهشی گروه ها و انجمن های علمی
24- شناسایی نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف معاونت و ارایه پیشنهادات جهت بهبود عملکرد سازمانی
25- رصد فرصت های برون سازمانی و ارایه راهکار جهت بهره برداری به هنگام از آن ها
26- بررسی، برنامه¬ریزی و زمانبندی اجرایی برنامه های پژوهشی با هماهنگی ادارات مرتبط (ابلاغ به مقام مافوق)
27- كنترل و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ابلاغی
28- برنامه¬ریزی و اجرای نظرسنجی و ارزیابی های ادواری حوزه معاونت پژوهش و ارایه گزارش نتایج به واحد مربوطه
29- نیازسنجی در حوزه معاونت پژوهش
30- تنظیم و عملیاتی سازی آیین نامه های پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آن
31- پیگیری و همکاری در تهيه و تدوين طرح ها و سيستم هاي انگيزش در راستای ارتقای فعالیت های پژوهشی
32- برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی و .... برای کارکنان حوزه معاونت پژوهش
33- نظارت و تایید استعلامات، آمار و گزارشهاي درخواستی از ادارات تابعه
34- طراحی و یکسان سازی فرم های مورد نیاز واحدهای معاونت پژوهش
35- نهایی سازی گزارش فعالیت های معاونت پژوهش
36- ارزیابی میزان همکاری گروه های علمی و سایر بخش ها با معاونت پژوهش
37- ارتباط با گروه های علمی،‌ معاونت ها و سایر بخش های مربوطه جهت بهینه سازی تعاملات
38- انجام امور محوله از سوی معاون پژوهشی
ماموریت اصلی اداره امور پژوهشی، شناسایی و جذب دانش‏پژوهان محقق مستعد و توانمند و ایجاد بستر مناسب برای پرورش و تقویت بنیه پژوهشی‏ این طلاب می‏باشد. همچنین ثبت فعالیت های پژوهشی طلاب و معرفی آثار علمی آنان یکی دیگر از مأموریت های مهم این اداره است. در ذیل به اهم این وظایف اشاره می‏شود:
1- شناسایی و تشکیل پرونده پژوهشی برای محققان و حمایت از محققان برتر
2- انجام بررسی¬های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی با توجه به اهداف جامعه المصطفی(ص) و مؤسسه
3- تهیه و تنظیم برنامه¬های پژوهشی سالانه در قالب اهداف کلان معاونت
4- بررسی و حمایت از طرح‌های پژوهشی انجام شده و تشویق طلاب به انجام طرح‌های جدید
5- تهیه،تنظیم و جمع‌آوری آمار و اطلاعات پروژه‌های انجام شده و دردست اجرا و ارسال آن به مراجع ذیربط
6- انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها
7- تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز محققان با کمک واحدهای مربوطه
8- برقراری ارتباط با قطب‌های علمی کشور جهت همکاری‌های مشترک
9- شناسایی و برگزاری دوره‌های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز محققان مؤسسه
10- برگزاری کارگاه‌های دانش‏افزایی و دوره‌های کارورزی تحقیق
11- دعوت از محققین شاخص برای انتقال تجربیات به طلاب مؤسسه
12- همکاری با واحدهای سایر صفوف جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی مشترک
13- چاپ و انتشار پایان نامه‌های برتردانش‏پژوهان
14- صدور گواهی پژوهشی برای محققان متقاضی
15- ارزشیابی پیشرفت فعالیت‌های پژوهشی صورت گرفته و تهیه گزارش
16- دبیری جلسات شورای پژوهش
17- انجام امور محوله از سوی معاون پژوهشی

ماموریت اصلی اداره خدمات پژوهشی، مدیریت فعالیت های جمعی پژوهشی بوده و در این راستا اقدام به  شناسایی و جذب دانش‏پژوهان مستعد و خلاق در قالب انجمن های علمی به منظور مشارکت و بهره‏گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در فعالیت‏های علمی گروهی می‏نماید. در ذیل به اهم این وظایف اشاره می‏گردد:

 1. تهیه و تنظیم برنامه‌های پژوهشی سالیانه
 2. فراخوان، ثبت نام و برگزاری انتخابات انجمن‌های علمی
 3. تامین امکانات و اقلام مورد نیاز انجمن‌های علمی
 4. برقراری ارتباط با انجمن‌های علمی سایر صفوف و مراکز علمی کشور جهت همکاری‌های مشترک
 5. تلاش جهت تقویت ارتباط انجمن‌های علمی با گروه‌های علمی مربوطه
 6. شناسایی دوره‌های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز انجمن‌های علمی مؤسسه
 7. نظارت بر برگزاری جلسات داخلی انجمن‌ها
 8. حمایت از انتشار نشریات تخصصی انجمن‌های علمی
 9. شناسایی و حمایت از انجمن‌های فعال مؤسسه
 10. برگزاری نشست‌ها، مسابقات و اردوهای علمی
 11. برگزاری همایش‌های علمی
 12. برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره
 13. نظارت و حمایت از طراحی، راه‌اندازی و پشتیبانی سایت‌های انجمن‌های علمی
ماموریت اصلی اداره کتابخانه و بانک‏های اطلاعاتی، ساماندهی امور مربوط به کتابخانه های تخصصی و عمومی،‌ تقویت و توسعه بانک های اطلاعاتی به منظور بهره برداری اعضای هیأت علمی،‌اساتید و طلاب و انتشار نشریات علمی-پژوهشی و علمی-تخصصی می‏باشد. در زیر به بخشی از اهم این وظایف اشاره می‏شود:
1- پیگیری و اخذ مجوز نشریات
2- فراخوان و جذب مقالات علمی
3- ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪﻜﺲ ﺷﺪن ﻣﺠﻼت در ﺳﺎﻳﺖ‌ﻫﺎي ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤللی
4- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آﻧﻼﻳﻦ ﻧﻤﻮدن و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻧﻤﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﮕﻴﺮي درﻳﺎﻓﺖ، ﭘﺬﻳﺮش و ارزیابی ﻣﻘﺎﻻت با سامانه نشریات
5- انجام امور مربوط به ترجمه چکیده‌ها به عربی و انگلیسی و آماده‌سازی جهت چاپ
6- ﭘﻴﮕﻴﺮي، ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاي اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ، داوري، اﺻﻼح، ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت
7- ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ اﺻﻼح و عودت ﻣﻘﺎﻻت
8- انجام امور مربوط به طراحی، صفحه آرایی، ویراستاری، ترجمه، نمونه خوانی، چاپ و قراردادهای نشریات
9- ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺎﻣﻲ ﻫﻴﺎت ﻣﺸﺎوران
10- تشکیل بانک اطلاعات کامل نویسندگان و ارزیابان (با تاکید بر حوزه تخصصی)
11- ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻻت
12- PDF ﻛﺮدن ﻣﻘﺎﻻت نشریه جهت بررسی و انجام اصلاحات
13- ﻧﻈﺎرت و ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻓﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ﭼﺎپ
14- ارسال فایل به معاونت پژوهش سازمان مرکزی قبل از چاپ جهت تایید
15- چاپ و ارسال نشریه به مراکز تعیین شده
16- انجام امور محوله از سوی معاون پژوهشی

ردیف

عنوان گروه/انجمن/معاونت

عنوان نشست

تاریخ برگزاری

استاد مدعو

1

حقوق

قصور و تخلفات پزشکی

8/9/88

دکتر عمویی

2

روانشناسی

مدیریت زمان با نگاه به برنامه ریزی تحصیلی

2/8/88

کیومرثی و هاشم پور

3

علوم تربیتی

رابطه دین و علوم تربیتی

3/9/88

حجت الاسلام بناری

4

مدیریت

مدیریت نوین دولتی با تاکید بر شرایط افغانستان

26/10/88

دکتر حمید شمس

5

مدیریت

فقه مدیریتی

20/3/88

نادری

6

مدیریت

مدیریت زنان

19/7/88

دکتر نقی پورفر

7

ارتباطات

نقد فیلم زیر نور ماه

20/3/88

اسدی زاده

8

ارتباطات

بررسی وضعیت رسانه های جهان اسلام

19/3/88

اخوان، معروف و زکی

9

ارتباطات

بررسی تعامل دین و رسانه

18/3/88

میرخندان

10

ارتباطات

آسیب شناسی رسانه دینی

19/9/88

دکتر امامی

11

اقتصاد

بانکداری اسلامی

خرداد89

دکتر محقق نیا

12

علوم سیاسی

روش شناسی تبیین ولایت فقیه

7/2/90

حجت الاسلام دکتر سخاوتی

13

علوم سیاسی

شاخص های الگوی پیشرفت سیاسی در اسلام

13/2/90

دکتر نوروزی

14

معاونت پژوهش

آشنایی با سازمان تحقیقات اجتماعی ناجا

19/2/90

جانشین پلیس اینترپل

15

علوم تربیتی

روش های مطالعه

22/2/90

مهدی هادی

16

مطالعات اجتماعی

مولفه های فرهنگی

28/2/90

حجت الاسلام دکتر خیری

16

اقتصاد

بانک از نگاه فقهای شیعه

5/3/90

محمدجواد توکلی

17

حقوق

آشنایی با دانشکده شرعیات دانشگاه کابل

12/7/90

اسدالله جاهدی و غلام محمد محب

18

علوم تربیتی

نقد برنامه درسی نظام آموزش ابتدایی افغانستان

10/8/90

دکتر محمد ظاهر فهیمی

19

حقوق

بررسی پیامدهای حقوقی پیمان استراتژیک افغانستان و آمریکا

18/8/90

دکتر عبدالقیوم سجادی
حجت الاسلام سلیمی

20

روانشناسی

کاربرد روانشناسی در تبلیغ دینی

28/8/90

حجت الاسلام مهدی هادی

21

معاونت پژوهش

روحانیت، چالش های فرهنگی، پیشرفت و سازندگی افغانستان

24/9/90

دکتر بنیانیان

22

معاونت پژوهش

بایسته های پژوهش در گفتگوی محققان برتر

27/9/90

تعدادی از محققان برتر

23

انجمن های علمی

تاثیر اندیشه های امام خمینی در بیداری اسلامی

20/11/90

دکتر رسولی و دکتر بینش

24

انجمن علوم سیاسی

شیعیان افغانستان، خواسته های اساسی و راه های دستیابی به آن

21/11/90

محقق (رهبر حزب وحدت مردم)

25

روانشناسی

ارتباط موثر

9/12/90

حجت الاسلام جمشیدی

26

انجمن علمی حقوق

نقد کتاب حقوق بین الملل اسلامی

23/12/90

حجج اسلام سلیمی و حسینی

27

انجمن علمی تبلیغ و ارتباطات

آسیب شناسی شبکه های ماهواره ای

22/12/90

خوشرو

28

مدیریت

حکمرانی خوب

28/1/91

دکتر واثق

29

مدیریت

مدیریت فرهنگی(با نگاه کاربردی)

26/2/91

دکتر منطقی

30

انجمن تربیتی

بررسی برنامه درسی آموزش متوسطه افغانستان

27/2/91

محمدی، رضایی، صداقت

31

انجمن حقوق

تامل حقوقی الحاق بحرین و عربستان

9/3/91

دکتر توحیدی

32

انجمن حقوق

بازسازی نظم حقوقی در افغانستان

20/3/91

کوتاه مدت

33

انجمن اقتصاد

اقتصاد مقاومتی

18/7/91

دکتر کریمی

34

انجمن مدیریت

تحول فرهنگ سازمانی از منظر قرآن باتاکید بر افغانستان

7/8/91

حجت الاسلام لطفی

35

علوم سیاسی

خروج نیروهای بیگانه از افغانستان؛ امیدها و نگرانی ها

9/8/91

دکتر عبدالقیوم سجادی

36

علوم تربیتی

اهمیت و لزوم مشاوره در دنیای معاصر

5/10/91

حجت الاسلام هادی

37

تبلیغ و ارتباطات

مجمع عمومی انجمن

21/1/92

مدیر گروه

38

معاونت پژوهش

نشست عمومی انجمن ها با ریاست محترم موسسه

10/2/92

 

39

مطالعات اجتماعی

مجمع عمومی انجمن

1/3/92

اعضاء

40

روسای انجمن

نشست با معاون پژوهش

9/4/92

حجت الاسلام عبادی

41

معاونت پژوهش

جغرافیای معرفتی

15/7/92

خالق پور

42

انجمن اقتصاد

بررسی تحصیل رشته اقتصاد در افغانستان

22/7/92

محمد ظاهر رفیعی

43

گروه روانشناسی

کاربرد روانشناسی در تبلیغ

28/7/92

هادی

44

معاونت پژوهش

تحولات سوریه

12/8/92

بی نیاز

45

معاونت پژوهش

نشست انجمن تربیتی

10/9/92

عبادی

46

گروه حقوق

مناسبات شرعی و قانونی در حکومت اسلامی

12/9/92

ارسطا

47

انجمن تربیتی

بررسی آثار تربیتی عاشورا

24/10/92

داودی

48

انجمن اقتصاد

اقتصاد مقاومتی

17/2/93

دکترکریمی

49

گروه مدیریت

گام هایی در مدیریت جهادی

29/2/93

دکتر منطقی

50

انجمن حقوق

درسنامه حقوق بشر

5/3/93

دکتر شوشتری و سلیمی

51

معاونت

الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

16/2/93

آقای کشوری

52

معاونت

نشست اساتید تاجیکستان با اساتید مؤسسه

14/5/93

دکتر خیری، دکتر ارسطا، دکتر بستان و آقای حاتمی

53

مشارکت معاونت‌های پژوهش و تربیتی

نقد اسطوره انگاری قصص قرآن

27/7/93

دکتر آقایی

54

معاونت

الگوی پیشرفت اسلامی

25/8/93

آقای کشوری

55

معاونت

ماهیت و تهدید تکفیری ها (داعش)

17/8/93

سردار شعبانی

56

معاونت

میزگرد انقلاب اسلامی روحانیت: مسئولیتها، انتظارات

19/11/93

آقایان دکتر معصومی، دکتر خیری، دکتر میرعلی

57

پژوهشگاه با همکاری مؤسسه

اهانت به پیامبر اسلام، ریشه ها و اهداف

27/11/93

دکتر سخاوتی، دکتر میرعلی

58

معاونت

منشور روحانیت

3/12/93

دکتر معصومی

59

معاونت با همکاری پژوهشگاه

نگاهی نو به اهداف انقلاب اسلامی

4/12/93

دکتر  بهداروند و حجت الاسلام عبادی

60

انجمن اقتصاد

میزگرد اقتصاد مقاومتی در آموزه‌های  قرآنی

14/12/93

حجج اسلام دکتر ثابت و جابری و آقای معلمی

61

انجمن اقتصاد

مقایسه تطبیقی اقتصاددانان غرب و اقتصاددانان مسلمان در حوزه پول

17/12/93

دکتر مهاجرانی

62

با مشارکت پژوهشگاه

اسلامی سازی علوم انسانی: فرصت‌ها و چالش‌ها

18/12/93

حجج اسلام دکتر معصومی و دکتر بستان

63

انجمن حقوق و معاونت تربیتی

مبانی حقوق از منظر قرآن

18/12/93

دکتر طهماسبی

64

انجمن علوم سیاسی

آخرین تحولات یمن

5/2/94

دکتر سیدعلی شرف‏الدین

65

انجمن مدیریت

ساختار قدرت و خط‏مشی‏گذاری عمومی در افغانستان

9/2/94

عارف رحمانی نماینده پارلمان

66

گروه تبلیغ

فرصت‏های تبلیغ در جوامع غربی در پی پیام رهبری

14/2/94

حجت‏الاسلام دکتر خضرلو

67

انجمن مدیریت

نقد کتاب مدیریت در سازمان‏ها

21/2/94

دکتر رستمی‏نیاو حجت‏الاسلام رحیمی

68

انجمن تبلیغ و ارتباطات

رابطه طالبان با جریان‏های سلفی و تکفیری (با رویکرد رسانه‏ای)

28/2/94

حجت‏الاسلام دکتر رفیعی

69

انجمن حقوق

بررسی مسئولیت‏های حقوقی سازمان ملل در نزاع‏های بین‏الملل با تاکید بر وضعیت یمن

5/3/94

دکتر عظیمی شوشتری

70

انجمن اقتصاد

بررسی چشم‏انداز تحولات اقتصادی افغانستان

11/6/94

آقای محمد توسلی

71

گروه تبلیغ و ارتباطات

آسیب‏شناسی تبلیغ درعرصه بین‏الملل

20/7/94

حجت‏الاسلام دکترخضرلو

72

انجمن علوم سیاسی

بررسی موج جدید عتدالت‏خواهی افغانستان

30/9/94

حجج‏اسلام دکتر رسولی و ناصری

73

انجمن علوم سیاسی

جنبش اسلامی نیجریه و نقش شیخ ابراهیم زکزاکی در شکل‏گیری آن

2/10/94

حمزه امام موسی
حجت‏الاسلام دکتر میرعلی

74

با مشارکت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اندیشه‏شناسی اجتماعی متفکران اسلامی

12/10/94

ارائه مقاله توسط دانشجویان مقاطع دکتری

75

انجمن حقوق جزاء

بررسی جرم گروگانگیری ار منظر فقه و حقوق بین‏المل

13/10/94

حجج‏اسلام دکتر سلیمی و نبوی

76

گروه علوم سیاسی

شهادت شیخ نمر، زمینه‏ها و پیامدها

21/11/94

حجج‏اسلام دکتر میرعلی و الحرز

77

انجمن حقوق خصوصی

مسئولیت مدنی دولت در برابرخسارت‏های ناشی از اعمال تروریستی در افغانستان

27/11/94

حجج‏اسلام آقایان رسولی و نبوی

78

انجمن علوم سیاسی

نقش رهبری در وحدت ملی افغانستان از دیدگاه شهید مزاری

17/12/94

دکتر امان‏الله فصیحی و عبدالعلیم برهانی

79

انجمن مطالعات اجتماعی

گفتمان عدالت اجتماعی در اندیشه شهید مزاری با تاکید بر افغانستان

18/12/894

آقای ناصری

80

انجمن اقتصاد

افغانستان، اقتصاد عدالت محور

19/12/94

آقایان رجایی و فصیحی

انجمن های علمی، جایگاهی برای فعالیت های خودانگیخته طلاب در عرصه های مختلف پژوهشی است. این انجمن ها، بر اساس رشته های علمی موجود در مؤسسه تأسیس شده و حضور فعالی در حوزه کاوش های علمی دارند و از این جهت، به طور جدی مورد حمایت های برنامه ای معاونت پژوهش قرار گرفته اند. در سال 1394، انتخابات اعضای شورای انجمن ها برگزار گردید که در آن، تعداد 249 نفر شرکت داشتند و اعضای جدید،‌ معرفی و مشغول به فعالیت گردیده اند.
همچنین، در سال 94 انجمن حقوق، به دلیل تعداد بالای طلاب دانش پژوه، به دو انجمن حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم شد و در نتیجه، هم اکنون تعداد 8 انجمن علمی در حال فعالیت می باشند که اسامی آنان به شرح ذیل است:

ردیف

نام انجمن

1

معارف اسلامی و مدیریت

2

معارف اسلامی و اقتصاد

3

معارف اسلامی و تبلیغ و ارتباطات

4

معارف اسلامی و حقوق خصوصی

5

معارف اسلامی و حقوق جزاء

6

معارف اسلامی و جامعه‏شناسی

7

معارف اسلامی و علوم تربیتی

8

معارف اسلامی و علوم سیاسی

نشست های علمی برگزار شده توسط انجمن های علمی از سال 1388 تا کنون به شرح ذیل می باشد:

ردیف

انجمن

عنوان نشست

تاریخ برگزاری

استاد مدعو

1

حقوق

قصور و تخلفات پزشکی

8/9/88

دکتر عمویی

2

روانشناسی

مدیریت زمان با نگاه به برنامه ریزی تحصیلی

2/8/88

کیومرثی و هاشم پور

3

علوم تربیتی

رابطه دین و علوم تربیتی

3/9/88

حجت الاسلام بناری

4

مدیریت

مدیریت نوین دولتی با تاکید بر شرایط افغانستان

26/10/88

دکتر حمید شمس

5

مدیریت

فقه مدیریتی

20/3/88

نادری

6

مدیریت

مدیریت زنان

19/7/88

دکتر نقی پورفر

7

ارتباطات

نقد فیلم زیر نور ماه

20/3/88

اسدی زاده

8

ارتباطات

بررسی وضعیت رسانه های جهان اسلام

19/3/88

اخوان، معروف و زکی

9

ارتباطات

بررسی تعامل دین و رسانه

18/3/88

میرخندان

10

ارتباطات

آسیب شناسی رسانه دینی

19/9/88

دکتر امامی

11

اقتصاد

بانکداری اسلامی

خرداد89

دکتر محقق نیا

12

علوم سیاسی

روش شناسی تبیین ولایت فقیه

7/2/90

حجت الاسلام دکتر سخاوتی

13

علوم سیاسی

شاخص های الگوی پیشرفت سیاسی در اسلام

13/2/90

دکتر نوروزی

14

معاونت پژوهش

آشنایی با سازمان تحقیقات اجتماعی ناجا

19/2/90

جانشین پلیس اینترپل

15

علوم تربیتی

روش های مطالعه

22/2/90

مهدی هادی

16

مطالعات اجتماعی

مولفه های فرهنگی

28/2/90

حجت الاسلام دکتر خیری

17

اقتصاد

بانک از نگاه فقهای شیعه

5/3/90

محمدجواد توکلی

18

حقوق

آشنایی با دانشکده شرعیات دانشگاه کابل

12/7/90

اسدالله جاهدی و غلام محمد محب

19

علوم تربیتی

نقد برنامه درسی نظام آموزش ابتدایی افغانستان

10/8/90

دکتر محمد ظاهر فهیمی

20

حقوق

بررسی پیامدهای حقوقی پیمان استراتژیک افغانستان و آمریکا

18/8/90

دکتر عبدالقیوم سجادی
حجت الاسلام سلیمی

21

روانشناسی

کاربرد روانشناسی در تبلیغ دینی

28/8/90

حجت الاسلام مهدی هادی

22

انجمن های علمی

تاثیر اندیشه های امام خمینی در بیداری اسلامی

20/11/90

دکتر رسولی و دکتر بینش

23

علوم سیاسی

شیعیان افغانستان، خواسته های اساسی و راه های دستیابی به آن

21/11/90

محقق (رهبر حزب وحدت مردم)

24

روانشناسی

ارتباط موثر

9/12/90

حجت الاسلام جمشیدی

25

حقوق

نقد کتاب حقوق بین الملل اسلامی

23/12/90

حجج اسلام سلیمی و حسینی

26

تبلیغ و ارتباطات

آسیب شناسی شبکه های ماهواره ای

22/12/90

خوشرو

27

مدیریت

حکمرانی خوب

28/1/91

دکتر واثق

28

مدیریت

مدیریت فرهنگی(با نگاه کاربردی)

26/2/91

دکتر منطقی

29

تربیتی

بررسی برنامه درسی آموزش متوسطه افغانستان

27/2/91

محمدی، رضایی، صداقت

30

حقوق

تامل حقوقی الحاق بحرین و عربستان

9/3/91

دکتر توحیدی

31

حقوق

بازسازی نظم حقوقی در افغانستان

20/3/91

کوتاه مدت

32

اقتصاد

اقتصاد مقاومتی

18/7/91

دکتر کریمی

33

مدیریت

تحول فرهنگ سازمانی از منظر قرآن باتاکید بر افغانستان

7/8/91

حجت الاسلام لطفی

34

علوم سیاسی

خروج نیروهای بیگانه از افغانستان؛ امیدها و نگرانی ها

9/8/91

دکتر عبدالقیوم سجادی

35

علوم تربیتی

اهمیت و لزوم مشاوره در دنیای معاصر

5/10/91

حجت الاسلام هادی

36

تبلیغ و ارتباطات

مجمع عمومی انجمن

21/1/92

مدیر گروه

37

مطالعات اجتماعی

مجمع عمومی انجمن

1/3/92

اعضاء

38

روسای انجمن ها

نشست با معاون پژوهش

9/4/92

حجت الاسلام عبادی

39

اقتصاد

بررسی تحصیل رشته اقتصاد در افغانستان

22/7/92

محمد ظاهر رفیعی

40

تربیتی

بررسی آثار تربیتی عاشورا

24/10/92

داودی

41

اقتصاد

اقتصاد مقاومتی

17/2/93

دکترکریمی

42

حقوق

درسنامه حقوق بشر

5/3/93

دکتر شوشتری و سلیمی

43

اقتصاد

میزگرد اقتصاد مقاومتی در آموزه‌های  قرآنی

14/12/93

حجج اسلام دکتر ثابت و جابری و آقای معلمی

44

اقتصاد

مقایسه تطبیقی اقتصاددانان غرب و اقتصاددانان مسلمان در حوزه پول

17/12/93

دکتر مهاجرانی

45

حقوق و معاونت تربیتی

مبانی حقوق از منظر قرآن

18/12/93

دکتر طهماسبی

46

علوم سیاسی

آخرین تحولات یمن

5/2/94

دکتر سیدعلی شرف‏الدین

47

مدیریت

ساختار قدرت و خط‏مشی‏گذاری عمومی در افغانستان

9/2/94

عارف رحمانی نماینده پارلمان

48

مدیریت

نقد کتاب مدیریت در سازمان‏ها

21/2/94

دکتر رستمی‏نیاو حجت‏الاسلام رحیمی

49

تبلیغ و ارتباطات

رابطه طالبان با جریان‏های سلفی و تکفیری (با رویکرد رسانه‏ای)

28/2/94

حجت‏الاسلام دکتر رفیعی

50

حقوق

بررسی مسئولیت‏های حقوقی سازمان ملل در نزاع‏های بین‏الملل با تاکید بر وضعیت یمن

5/3/94

دکتر عظیمی شوشتری

51

اقتصاد

بررسی چشم‏انداز تحولات اقتصادی افغانستان

11/6/94

آقای محمد توسلی

52

علوم سیاسی

بررسی موج جدید عتدالت‏خواهی افغانستان

30/9/94

حجج‏اسلام دکتر رسولی و ناصری

53

علوم سیاسی

جنبش اسلامی نیجریه و نقش شیخ ابراهیم زکزاکی در شکل‏گیری آن

2/10/94

حمزه امام موسی
حجت‏الاسلام دکتر میرعلی

54

حقوق جزاء

بررسی جرم گروگانگیری ار منظر فقه و حقوق بین‏المل

13/10/94

حجج‏اسلام دکتر سلیمی و نبوی

55

حقوق خصوصی

مسئولیت مدنی دولت در برابرخسارت‏های ناشی از اعمال تروریستی در افغانستان

27/11/94

حجج‏اسلام آقایان رسولی و نبوی

56

علوم سیاسی

نقش رهبری در وحدت ملی افغانستان از دیدگاه شهید مزاری

17/12/94

دکتر امان‏الله فصیحی و عبدالعلیم برهانی

57

مطالعات اجتماعی

گفتمان عدالت اجتماعی در اندیشه شهید مزاری با تاکید بر افغانستان

18/12/894

آقای ناصری

58

اقتصاد

افغانستان، اقتصاد عدالت محور

19/12/94

آقایان رجایی و فصیحی

ردیف

عنوان گروه

عنوان

تاریخ برگزاری

محل

1

انجمن های علمی

دانشگاه امام خمینی ره قزوین

31/4/89

قزوین

2

تمام انجمن ها

همایش صلح اسلامی

18/2/92

تهران

3

ارتباطات

علمی پژوهشی

2/3/92

ابیانه

4

تمام انجمن ها

کارورزی

13و 14 /4/92

مزرعه

5

تمام انجمن ها

همایش غدیریه

1/8/92

تهران

6

تمام انجمن ها

همایش علوم انسانی

27/8/92

تهران

7

تمام انجمن ها

بررسی مسائل فرهنگی اجتماعی مهاجران

16/10/92

قم/ استانداری

8

انجمن اقتصاد

بازدید از ایران خودرو

4/3/93

تهران

نشریات تخصصی انجمن های علمی به عنوان شناسنامه پژوهشی انجمن های علمی همواره مورد حمایت معاونت پژوهش بوده و در این مسیر تلاش های زیادی صورت گرفته است. محصول این کوشش های انجام شده از ابتدا تا کنون طی جدول ذیل، گزارش می گردد:

ردیف

عنوان نشریه

انجمن

شماره

سال

1

پژوهش نامه حقوق

حقوق

11-10-9-8-7-6

93

2

تبلیغ و ارتباطات

تبلیغ و ارتباطات

4-5

93

3

عدالت

علوم سیاسی

1-2

93

4

مدبر

مدیریت

1-2

93

5

معارف اسلامی و مطالعات اجتماعی

مطالعات

2 و 1

94

6

معارف اسلامی و اقتصاد

اقتصاد

2 و 1

94

7

معارف اسلامی و علوم سیاسی

علوم سیاسی

6 و 5

94

8

معارف اسلامی و مدیریت

مدیریت

2

94

9

معارف اسلامی و علوم تربیتی

علوم تربیتی

3و2

94


پژوهشنامه حقوق دوفصلنامه معارف اسلامی

الف) نشریات علمی
با تصمیم شورای نشریات جامعه المصطفی(ص) العالمیه و همت ریاست محترم مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی و تلاش مجموعه همکاران معاونت پژوهش مقدمات انتشار دو نشریه در سطح علمی – پژوهشی فراهم آمده و تاکنون یک شماره از هر نشریه منتشر گردیده است.
1. نشریه علوم انسانی- اسلامی:پژوهشنامه علوم انسانی
نشریه علوم انسانی اسلامی در تاریخ 5/9/92 موفق به کسب مجوز وزارت ارشاد به شماره 24294/92 و سپس اخذ شاپا (ISSN) از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا شد. دفتر نشریه در چند مرحله با ارسال فراخوان به مراکز علمی و پژوهی از کلیه اساتید و فرهیختگان اهل قلم نسبت به ارسال مقاله با محورهای‌تعیین شده دعوت به عمل آورد. شماره اول نشریه در تابستان 92 چاپ شد. با توجه به ظرفیت های پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص) ادامه انتشار نشریه علوم انسانی – اسلامی به این مرکز واگذار گردید.
2. نشریه تبلیغ و ارتباطات دینی: نشریه تبلیغ و ارتباطات دینی
این نشریه در تاریخ 13/3/93 و با کسب مجوز شماره 5936/93 از وزارت ارشاد شروع به فعالیت نمود. نشریه تبلیغ و ارتباطات دینی با انتشار 4 شماره در حال اخذ رتبه علمی پژوهشی از وزارت علوم می باشد.

ب) نشریات تخصصی
نشریات تخصصی انجمن های علمی به عنوان شناسنامه پژوهشی انجمن های علمی همواره مورد حمایت معاونت پژوهش بوده و در این مسیر تلاش های زیادی صورت گرفته است. محصول این کوشش های انجام شده از ابتدا تا کنون طی جدول ذیل، گزارش می گردد:

ردیف

عنوان نشریه

انجمن

شماره

سال

1

پژوهش نامه حقوق

حقوق

11-10-9-8-7-6

93

2

تبلیغ و ارتباطات

تبلیغ و ارتباطات

4-5

93

3

عدالت

علوم سیاسی

1-2

93

4

مدبر

مدیریت

1-2

93

5

معارف اسلامی و مطالعات اجتماعی

مطالعات

2 و 1

94

6

معارف اسلامی و اقتصاد

اقتصاد

2 و 1

94

7

معارف اسلامی و علوم سیاسی

علوم سیاسی

6 و 5

94

8

معارف اسلامی و مدیریت

مدیریت

2

94

9

معارف اسلامی و علوم تربیتی

علوم تربیتی

3و2

94


نشریات تخصصی

با توجه به اهمیت برگزاری مسابقات علمی در تعمیق دانسته های علمی طلاب، تلاش معاونت پژوهش در این راستا و آمار مسابقات علمی برگزار شده به شرح ذیل معرفی می گردد:
ردیف عنوان تاریخ برگزارکننده
1 جلوه های جنگ نرم در جهان معاصر 15/1/90 مطالعات اجتماعی
2 حدیث معراج 15/2/90 روانشناسی
3 آموزش مفاهیم مدیریت اسلامی 20/2/90 مدیریت
4 قواعد عمومی قراردادها/حقوق جزای عمومی 4/12/90 حقوق
5 اخلاق حرفه ای/ اسلام و چالش اقتصادی 25/11/90 اقتصاد
6 مبانی علوم انسانی / علم دینی بهمن 90 روانشناسی
7 حقوق بین الملل اسلامی 27/2/91 انجمن حقوق
8 مسائل اقتصادی 2/3/91 انجمن اقتصاد
9 تربیت در نهج البلاغه 5/7/91 انجمن تربیتی
10 اقتصاد دینی 26/9/91 انجمن اقتصاد
11 تعلیم و تربیت شهید مطهری 19/11/91 انجمن تربیتی
12 فقه تربیتی ج1 30/8/92 انجمن تربیتی
13 آیات الاحکام جزایی 15/10/92 انجمن حقوق
14 اسلام و توسعه اقتصادی 16/2/93 انجمن حقوق
15 فقه تربیتی 27/2/93 انجمن تربیتی
16 مسابقه اقتصاد 4/3/93 انجمن اقتصاد
17 هم نشینی و کجروی 24/8/93 انجمن مطالعات اجتماعی
اردوهای علمی و شرکت در همایش های علمی تاثیر مهمی در تعمیق یافته های علمی طلاب و پژوهشگران داشته است و همواره مورد توجه و استقبال دانش پژوهان قرار می گیرد. مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی،‌ با درک این نیاز، اقدام به برگزاری اردوهای علمی متعددی نموده است که آمار کلیه اردوهای برگزار شده از ابتدا تا کنون به به شرح ذیل ارایه می گردد.
ردیف عنوان گروه عنوان تاریخ برگزاری محل
1 اقتصاد ششمین همایش دوسالانه بین المللی اقتصاد اسلامی 29/7/88 دانشگاه تربیت مدرس تهران
2 اقتصاد بورس 22/11/88 قم
3 اقتصاد شرکت صنایع فولاد اصفهان 22/12/88 اصفهان
4 اقتصاد گروه خودروسازی سایپا 26/8/88 تهران
5 تبلیغ و ارتباطات صدا و سیمای مرکز قم 12/3/88 قم
6 انجمن های علمی دانشگاه امام خمینی ره قزوین 31/4/89 قزوین
7 معاونت پژوهش بازدید از نرم افزارهای علوم انسانی 6/2/90 مرکز تحقیقات کامپیوتری نور قم
8 علوم سیاسی بازدید از کتابخانه مجلس شورای اسلامی 20/2/90 تهران
9 مدیریت بازدید از شهرک صنعتی 30/2/90 اصفهان. شهرک صنعتی مورچه خورت
10 تبلیغ و ارتباطات بازدید از موزه مردم شناسی 2/3/90 تهران. کاخ گلستان
11 اقتصاد بازدید از بورس تهران 23/8/90 تهران
12 معاونت پژوهش همایش فقه سیاسی و نظام مندی اسلامی 7/8/90 تهران
13 حقوق بازدید از پزشکی قانونی و پلیس 110 1/10/90 تهران
14 روانشناسی بازدید از مرکز نگهداری کودکان و زندان دی 90 تهران
15 اقتصاد بازدید از بورس تهران 2/3/91 تهران
16 معاونت پژوهش دانشگاه بین المللی امام خمینی ره 20و21/11/91 قزوین
17 انجمن ها همایش صلح اسلامی 18/2/92 تهران
18 ارتباطات علمی پژوهشی 2/3/92 ابیانه
19 تمام انجمن ها کارورزی 13و 14 /4/92 مزرعه
20 انجمن‏ها همایش غدیریه 1/8/92 تهران
21 انجمن‏ها همایش علوم انسانی 27/8/92 تهران
22 گروه اقتصاد بورس 9/10/92 تهران
23 انجمن‏ها بررسی مسائل فرهنگی اجتماعی مهاجران 16/10/92 قم/ استانداری
24 انجمن اقتصاد بازدید از ایران خودرو 4/3/93 تهران

با توجه به اهمیت برگزاری کارگاه های دانش افزایی و کارورزی تحقیق برای طلاب و محققین، کارگاه ها و کارروزی های برگزار شده توسط معاونت پژوهش تا کنون به شرح ذیل می باشد.
   دانلود : ketabche.pdf           حجم فایل 2829 KB