دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧

معرفی معاونت آموزش

حوزه‌ی معاونت آموزشی، اداره‌ی کلیه امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی علوم انسانی را بر عهده دارد .لذا با در نظر گرفتن اهداف آموزشی، می‌توان گفت مهمترین فعالیت‏‎های موسسه، در حوزه‌ی این معاونت صورت می‏‎پذیرد.
برنامه‎ها و فعالیت‎های این معاونت، وسیع و دربردارنده نسبت بالایی از محورهای فعالیت این موسسه می‌باشد که می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. برآورد و پیشنهاد ظرفیت جدید پذیرش موسسه به تفکیک رشته‌ها و مقاطع تحصیلی
2. برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های آموزشی مربوط به طلاب
3. ارتقای سطح کیفی امور آموزشی موسسه با بهره‌گیری از فن‌آوری نوین آموزشی
4. جذب و بکارگیری و ارزیابی اساتید و اعضای هیات علمی در چارچوب سیاست‌های کلی موسسه و مقررات مربوط و اهتمام نسبت به ارتقای سطح کیفی آنان
5. اطلاع‌رسانی بهنگام از برنامه‌ها و ضوابط و مقررات آموزشی به طلاب و اساتید موسسه
6. اهتمام به ابعاد تربیتی و پژوهشی در امر آموزش و هماهنگی و همکاری در اجرای برنامه‌های تربیتی و پژوهشی با معاونت‌های مربوط براساس ضوابط و مقررات مصوب
7. ایجاد زمینه مناسب برای راه اندازی و پربارتر شدن تحقیقات ضمن آموزش
8. انجام کلیه امور پایان‌نویسه‌ها از آغاز تا پایان و همکاری و همفکری نزدیک با گروه‌های آموزشی و برگزاری و اداره جلسات دفاعیه
9. فراهم آوردن زمینه مناسب برای استفاده بهینه از اساتید حوزه و دانشگاه در امر تدوین پایان‌نویسه و تحقیقات ضمن آموزش
10. جمع بندی نظرات اساتید و طلاب نسبت به متون، برنامه ها و... و ارائه به مراجع ذیربط
11. برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مربوط به ارزشیابی و سنجش توانایی و سطح علمی طلاب
12. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر فرایند برنامه‌های آموزشی و ارائه آن به مدیریت موسسه
14. ارزیابی نظام آموزشی و تعیین میزان موفقیت و پپیشرفت آن با همکاری گروه‌های علمی
معاونت آموزش از بخش‌های زیر تشکیل شده است:
1ـ‌ اداره برنامه‌ریزی و ارزیابی
2ـ‌ اداره تحصیلات تکمیلی
3ـ اداره خدمات آموزشی
4ـ سنجش و پذیرش


اداره برنامه‌ریزی و ارزیابی:
این اداره دارای وظایف ذیل می باشد:
1-    تهيه و تدوين طرح ها درخواستی
2-    همکاری و هماهنگی جهت امور مربوط به تأسیس رشته و گرایش
3-    برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی و .... برای کارکنان حوزه معاونت آموزش
4-    نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی در سطح گروههای علمی و معاونت آموزش
5-    برنامه ریزی مراسم آغاز سال تحصیلی و تقدیر از ممتازین
6-    پیگیری دریافت برنامه های درسی بصورت ترمی از گروههای علمی جهت مقاطع مختلف و تطبیق با سرفصلهای هر رشته و گرایش
7-    نظارت بر دعوت از اساتید مدعو با رعایت اولویت تدریس اساتید همکار و هیات علمی موسسه و عدم دعوت از اساتیدی که حدنصاب نمره ارزیابی را کسب ننموده اند.
8-    برنامه ریزی و زمانبندی و پیگیری دریافت برنامه های درسي گروههای علمی
9-    تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات آموزشی
10-    نظارت بر عملکرد گروههای علمی
11-    ايجاد زمینه جهت ارایه خدمات بهتر آموزشی ادارات مختلف معاونت و روان سازي فرايندهاي اجرایی آموزش ( مانند مشخص نمودن شرح وظایف هر قسمت در حوزه معاونت آموزش و .....)

کارکنان و اطلاعات تماس
1ـ رئیس اداره: آقای مصطفی چراغیان
2ـ کارشناس برنامه‌ریزی: آقای محمود رحیمی 32133286


 اداره تحصیلات تکمیلی:
این اداره دارای وظایف زیر می‌باشد:
1ـ‌ تعیین برنامه درسی و اساتید مورد نظر با هماهنگی گروه‌های آموزشی در هر سال یا نیمسال تحصیلی بر اساس برنامه مصوب؛
2ـ رسیدگی به وضعیت حضور و غیاب و مرخصی طلاب و تخلفات آموزشی؛
3ـ‌ ارزشیابی کمی و کیفی روند تحصیلی طلاب؛
4ـ انجام کلیه مراحل تدوین پايان‌نویسه‌ها و اداره جلسات دفاعیه؛
5ـ‌ هماهنگی و همکاری در اجرای برنامه‌های تربیتی و پژوهشی با معاونت‌های ذی‌ربط بر اساس ضوابط و مقررات؛
6ـ ارائه خدمات لازم به اساتید، تنظیم گزارش کار اساتید و ارزیابی فعالیت‌های آموزشی آنان و تهیه گزارش از کیفیت ارائه دروس؛
7ـ تشکیل جلسه شورای تحصیلات تکمیلی؛
8ـ‌ پايش و نظارت بر روند تحصيلي دانش‌پژوهان از قبیل بررسی کارتکس‌ها و سنوات و تعداد واحد باقیمانده هر دانش‌پژوه و اطلاع‌رسانی زمان اخذ پایان‌نویسه و... ؛
9ـ نظارت بر برگزاری کلاس‌ها در مکان و زمان مقرر بصورت دقیق؛
10ـ آماده‌سازی لیست‌های حضور و غياب كلاسی؛
11ـ ثبت غیبت‌های دانش‌پژوهان در سامانه بصورت روزانه؛
12ـ ثبت حضور و غیاب اساتید در لیست‌های مخصوص و بصورت روزانه.

کارکنان و اطلاعات تماس
1ـ رئیس اداره: آقای سیدنادعلی اولیایی 32133230
2ـ کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای میثم هاشمی 32133262
3ـ کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای احمدحسن هاشمی 32133244
4ـ‌ امور برگزاری کلاس‌ها: آقای ناصر دهقان زاده (شیفت صبح) 32133281
5ـ‌ امور برگزاری کلاس‌ها: آقای کاظم عاشوری (شیفت عصر) 32133285
6ـ کارشناس امور کارشناسی: آقای محسن یوسف وند: 32133263
 6ـ کارشناس پایان نویسه‌ها: آقای  مهدی عباس‌زاده: 32133263


اداره خدمات آموزشی
این اداره دارای وظایف زیر می‌باشد:
1ـ‌ برنامه‌ریزی امتحانی در آغاز هر ترم؛
2ـ پیگیری تکمیل پرونده تحصیلی  دانش‌پژوهان در کلیه مقاطع؛
3ـ‌ اجرای کلیه مراحل برگزاری امتحانات؛
4ـ‌ صدور معرفی‌نامه و گواهی‌نامه‌های آموزشی برای طلاب؛
5ـ بایگانی کلیه اسناد و مدارک تحصیلی و نامه¬‌های دانش‌پژوهان در پرونده آموزشی؛
6ـ انجام كليه امور مربوط به تسويه حساب و دریافت مدارک مربوط به فارغ التحصیلی از دانش‌پژوهان و تنظيم گواهي فراغت از تحصيل؛
7ـ‌ معادل‌سازی نمرات دریافتی از مراکز آموزشی دیگر و ثبت در سامانه؛
8ـ‌ ثبت و اطلاع‌رسانی از مرخصی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خارجی طلاب به واحدهای مختلف موسسه؛
9ـ هماهنگی جهت انجام امور امتحانات ارتقای رتبه شهریه طلاب؛
10ـ‌ بررسی سنوات تحصیلی طلاب با توجه به آیین‌نامه آموزشی.

کارکنان و اطلاعات تماس
1ـ رئیس اداره: آقای عنایت پیروزی: 32133264
2ـ کارشناس خدمات آموزشی: آقای حبیب الله جان‌باباپور 32133231
3ـ کارشناس خدمات آموزشی: آقای مجید جهانی  32133248


سنجش و پذیرش
این قسمت دارای وظایف زیر می‌باشد:
1ـ‌ پیگیری و تکمیل فرم درخواست آزمون، رشته و منابع و ارسال با هماهنگی معاون آموزش به اداره کل سنجش و پذیرش ستاد
2ـ‌ تبلیغات و ثبت‌نام از متقاضیان تحصیل و اطلاع‌رسانی به پذیرفته‌شدگان بنحو مطلوب و شایسته از طریق نصب اطلاعیه در تابلوها و .... 
3ـ‌ پیگیری و ارسال سوابق فرهنگی، تربیتی، آموزشی مربوط، به اداره کل سنجش و پذیرش ستاد
4ـ‌ پیگیری طرح و ارسال سؤالات آزمون‌ها با هماهنگی مسئول مربوط
5ـ‌ پیگیری واریز حق‌الزحمه طرح و تصحیح سؤال تا حصول نتیجه
6ـ‌ برگزاری مصاحبه و ارسال فرم‌ها با هماهنگی مسئول مربوط به قسمت مربوط
7ـ‌ ثبت‌نام و پیگیری طرح سئوالات المپیادهای علمی

کارکنان و اطلاعات تماس
1ـ کارشناس سنجش و پذیرش: آقای مهدی ملاهاشم 32133274